رایگان

رایگان

۰تومان

عمریه
  • فضای سرویس هاست ۱ گیگابایت
  • پهنای باند ماهیانه ۱۰ گیگابایت
  • دامین رایگان

ir

  • تعداد اکانت ایمیل

۵۰

  • تعداد بانک اطلاعاتی

۳۰

  • تعداد ساب دامین

۳۰

  • تعداد اکانت اف تی پی

۵

 • تعداد park domain نامحدود
سفارش

پایه

۵۰تومان

ماهیانه
  • فضای سرویس هاست ۱ گیگابایت
  • پهنای باند ماهیانه ۱۰ گیگابایت
  • دامین رایگان

ir

  • تعداد اکانت ایمیل

۵۰

  • تعداد بانک اطلاعاتی

۳۰

  • تعداد ساب دامین

۳۰

  • تعداد اکانت اف تی پی

۵

 • تعداد park domain نامحدود
سفارش
توصیه

حرفه ای

۱۵۰تومان

ماهانه
  • فضای سرویس هاست ۱ گیگابایت
  • پهنای باند ماهیانه ۱۰ گیگابایت
  • دامین رایگان

ir

  • تعداد اکانت ایمیل

۵۰

  • تعداد بانک اطلاعاتی

۳۰

  • تعداد ساب دامین

۳۰

  • تعداد اکانت اف تی پی

۵

 • تعداد park domain نامحدود
سفارش